ออย คูลเลอร์

ออยคูลเลอร์
     ออยคูลเลอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์อลูมินั่มที่ทางบริษัทของเราทำขึ้น ใช้ได้กับ
รถต่างๆได้แก่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก ใช้เพื่อ
ระบายความร้อน มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ
ช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนให้ดีขึ้น
© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.