อินเตอร์ คูลเลอร์

อินเตอร์ คูลเลอร์
     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อช่วยเสริมระบบเทอร์โบหรือ
superchargerต่างๆของเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้น
ลดอัตราการใช้น้ำมัน

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.