อีจีอาร์ คูลเลอร์

อีจีอาร์ คูลเลอร์
     EGR( Exhaust Gas Recirculation ) เป็นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ทำหน้าที่จัดการระบบไอเสีย
และใช้น้ำมันให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นมีผลิตภัณฑ์
ของเราถูกออกแบบเป็นอย่างดี เพิ่มคุณสมบัติทำให้
มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มทนทาน และยังทนต่อสภาวะการกัดกร่อน

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.