เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรถขุดตักสำหรับงานก่อสร้าง

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรถขุดตักสำหรับงานก่อสร้าง
     ACOM (Advanced Cooling Module) เป็นผลิตภัณฑ์
ชุดโมดูล (Module) ที่ใช้กับรถขุดตักสำหรับก่อสร้างที่
รวมชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียม ได้แก่
Radiator,Oil Cooler, Air Cooler โดย ACOM ของเรา
มีความโดดเด่นเรื่องให้ประสิทธิภาพด้านการแลกเปลี่ยน
ความร้อนสูง ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย มีความทนทานสูง
สามารถทำความสะอาดได้ เป็นผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนที่เหมาะกับยุคสมัยนี้

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.