นโยบาย

นโยบายขององค์กร

นโยบายต่างๆเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือและการประสานงานกันได้อย่างดี ดังนั้นจึงต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครับและสม่ำเสมอ

กรุณาคลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป

QualityT

นโยบายคุณภาพ

EnvironmentT

นโยบายสิ่งแวดล้อม

SafetyT

นโยบายความปลอดภัย

Company1

ปรัชญาทางธุรกิจ

ComplianceT.jpg.jpg

นโยบายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

csr1

CSR Procurement

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.