ติดต่อเรา(ซัพพลายเออร์)

ติดต่อเรา (สำหรับซัพพลายเออร์)
บริษัทของเราสนใจซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วน (Part) , วัตถุดิบหลัก (Material), และวัตถุดิบรอง (Subsidiary-Material) สำหรับใช้ในการผลิตหม้อน้ำและเครื่องแลกเปลี่ยนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตภายในประเทศ
Main Procurement item
Category Main Procurement Items Main Procurement Item Listing
Parts Molded Resin Parts Tank

Shrouds

Fan ,Filler neck

Press Aluminum Parts Brackets

Coresupport

Headerplate

Welded Sheet Metal Parts Frames

Shrouds

Protectors

Pipe COMP

Brackets

EGR Cooler Parts SUS Flanges

SUS Castingss

SUS Bellows Pipes

Carved Cast Aluminum Parts Embossed Flanges

Nuts

Pipe Parts AL Pipes

SUS Pipes

Cast Aluminum Parts

(ADC,AC)

Tanks
Materials Steel Materials

Aluminum Materials

Molded Resin Materials

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการติดต่อเรา กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์ม แล้วส่งถึงเรา

Company Name (required)

Company Address

Company Type

Your Name (required)

Your Email (required)

Tel/Mobile

Detail Your Products

Please Input this code to verify that you're a human visitor
captcha

Attach File

 

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.