กิจกรรมด้านความปลอดภัย

banner_head_safety
กิจกรรมด้านความปลอดภัย

บริษัทจะมุ่งเน้นการทำงานในสภาพแวดล้อมให้มี
จุดทำงานที่ปลอดภัย ให้พนักงานทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี
รวมทั้งการส่งเสริมด้านกิจกรรมความปลอดภัย
อย่างเช่น กิจกรรม CCCF, กิจกรรม KYT, กิจกรรม
Yokoten , กิจกรรม Road Safety, เพื่อให้พนักงาน
รวมทั้งครอบครัวมีความปลอดภัย

character_safety
กรุณาคลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป
sf17-6

Safety Week and Drug Prevention 1st 2017

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.