กิจกรรมด้านคุณภาพ

banner_head_quality
กิจกรรมด้านคุณภาพ

     คุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เราจะดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
อย่างสม่ำเสมอ

การรักษาคุณภาพสินค้าต่อลูกค้าทุกท่านเป็นหน้าที่ของพวกเรา

     เราจะส่งมอบสินค้าที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและให้ความเชื่อถือโดยเรามองเห็นว่า“ลูกค้าเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
สินค้า”จึงได้ทำกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพจากมุมมองของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปเราจึงสร้างให้พนักงาน
มีความตระหนักต่อคุณภาพของสินค้าโดยการทำกิจกรรมด้านคุณภาพ เช่น การเดินตรวจสอบกระบวนการ
ในทุกสัปดาห์ และยังขยายผลทำกิจกรรมด้านคุณภาพร่วมกับซัพพลายเออร์

กรุณาคลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป
S5

Supplier Meeting 2019

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.