หน้าแรก

บริษัท ที.ราด ประเทศไทย จำกัด

     บริษัทที.ราด(ประเทศไทย)จำกัดได้รับการสนับสนุนเงินทุน
100%จากบริษัทแม่คือ บริษัทที.ราด ประเทศญี่ปุ่น และก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1999 ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ถนนบางนา-ตราด กม.36 สามารถเดินทางได้
สะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร,ท่าเรือแหลมฉบัง
และสนามบินสุวรรณภูมิ

     บริษัทของเราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก และรถขุดตักสำหรับ
ก่อสร้าง พวกเรามีการปรับปรุงกิจกรรมการผลิตเพื่อรักษา
คุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้ามีความวางใจในผลิตภัณฑ์
ของเรา รวมทั้งบริษัทของเรายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ของพนักงานโดยใส่ใจให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในขณะเดียวกัน
ก็เน้นเรื่องการให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อพยายามให้พนักงาน
มีการพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.